خدمات اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی

فعالیت خود را مطمئن و قانونی کنید

تغییرات

تغییر اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی

تمدید علامت تجاری

تمدید اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی

ثبت علامت تجاری

ثبت اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی

هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای کسب و کار مطابق قانون تجارت, تاجر محسوب می گردد و می بایست برابر قانون هر ساله نسبت به اخذ دفاتر تجارتی خود اقدام نمائید و در پایان هر سال مالی به حوزه دارایی (اداره مالیات) دفاتر تکمیل شده را طی اظهارنامه مالیاتی تحویل دهند.
دفاتر تجارتی شامل ۴ دفتر روزنامه, کل, کپیه و معین می باشد که بازرگان باید نسبت به درج تمامی صورتحساب های خود در آن اقدام نماید. لازم به ذکر است دفاتر روزنامه و کل می بایست به صورت اجباری تهیه و امور تجاری و بازرگانی و هر نوع گردش مالی در آن ثبت و درج گردد.
بنابراین تاجر می بایست با توجه به میزان معاملات نسبت به اخذ دفاتر پلمپ که ۵۰ برگ, ۱۰۰ برگ, ۲۰۰ برگ و یا دفاتر خاص اقدام کند و تمامی صورتحساب های مالی خود را در آن ها درج نماید.
با توجه به اخذ کارت بازرگانی و عضویت اتاق بازرگانی متقاضی اخذ کار چه حقیقی و چه حقوقی می بایست نسبت به اخذ پلمپ دفاتر اقدام و پس از دریافت دفاتر نسبت به ثبت اظهارنامه دفتر تجاری خود تائیدیه از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری داشته باشد.

اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی چیست؟

 

برابر ماده ۱۶ قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم به نام دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می شود که هدف از آن این است که تمامی امور تجاری تحت نظم و انضباط و ضوابط خاصی انجام بگیرد و اسم تجارت و نوع فعالیت تجاری آنها در دفاتر مربوطه ضبط و تایید می شود. همه افراد ایرانی و غیرایرانی که در داخل کشور مشغول انجام فعالیت‌های تجاری باشند باید خود را به این دفاتر معرفی کرده و در زمان معلومه که اعلام می‌شوند و خود را در آن ثبت نمایند.
صفحات این دفاتر توسط دادستان محل و یا نماینده او شماره‌گذاری و امضا خواهد شد. تعداد صفحات با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ مشخص می شود تا همه صفحات آن معلوم بوده و به طور واضح مشخص باشد که دارای چند صفحه است و همچنین از کلیه راه های سوء استفاده و تخلف که در زمینه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری ممکن است روی بدهد جلوگیری شود.

 

اظهارنامه

فرایند صدور اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی

پذیرش اینترنتی

دریافت برگه پذیرش اینترنتی و چاپ آن

دفاتر پلمپ

اخذ دفاتر پلمپ قانونی

اصل اظهارنامه

مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و اخذ اظهارنامه

ورود اطلاعات در سامانه

 ورود اطلاعات در سامانه ثبت شرکت‌ها

مدارک لازم برای اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی شخص حقیقی ( برای اشخاص حقوقی، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل)
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات صورت گرفته در آن برای اشخاص حقوقی
 • تصویر صفحه اول دفاتر تجارتی شخص حقیقی و یا شخص حقوقی در سال جاری
 • تعیین طبقات مورد درخواست
 • وکالتنامه

موارد مندرج در اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی

 • تاریخ، محل تولد، شماره شناسنامه، محل صدور, آدرس و کد پستی متقاضی
 • مرکز قانونی شخصیت حقوقی و کد پستی آن
 • میزان سرمایه شخصیت حقیقی و یا حقوقی در حوزه کسب و کار خود
 • شماره پیگیری پلمپ دفتر روزنامه
 • شماره پیگیری پلمپ دفتر کل
 • شماره سریال پلمپ
 • رشته تجارت و یا رشته فعالیتی که منجر به راه اندازی کسب و کار شده است.
 • امضاء متقاضی شخص حقیقی و مهر و امضاء شخص حقوقی

ثبت درخواست مشاوره

جهت مشاوره سریع‌تر می‌توانید با شماره ۸۸۸۱۱۰۲۳ تماس حاصل فرمایید و یا فرم زیر را تکمیل کنید.

[wpforms id=”4971″]