خدمات تاسیس شرکت

چرا لازم است شرکت خود را ثبت نماییم؟

 

امکان تامین سرمایه فراهم است

شراکت قانونی و با اطمینان صورت می‌گیرد

امکان بهره‌مندی از تخصص دیگران

i

امکان عقد قرار داد‌های بزرگ

Z

به فعالیت های شرکت اعتبار می‌دهد

ثبت شرکت، به شرکت اعتبار خاصی می بخشد و موجب ایجاد تمایل بیشتر به همکاری می گردد. در واقع، ثبت شرکت نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟هر گاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

با توجه به موارد فوق امروزه، بخش کثیری از آحاد جامعه به عناوین مختلف با حقوق ثبت در ارتباط هستند. لیکن، آشنایی با امور ثبتی و احاطه بر آن مستلزم کسب تجربه و علم مربوط به آن است و می طلبد که افراد با قوانین و آیین نامه های مختلف در ارتباط با مسایل ثبتی آشنایی کامل داشته باشند.

شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها، اولین گام برای تاسیس و ثبت یک شرکت تلقی می شود. زمانی که قصد تاسیس یک شرکت را دارید می بایست علاوه بر انتخاب شرکای شرکت، با توجه به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت هر یک از شرکا، قالب شرکت را نیز مشخص کنید. در ذیل به بارزترین مشخصات عمومی شرکت های تجاری می پردازیم.

مسئولیت

مسئولیت اعضا

سرمایه

میزان سرمایه

سهام داران

سهامداران

هیات مدیره

تعداد اعضاء

به میزان مبلغ اسمی سهام

حداقل ۵۰۰.۰۰۰ تومان

حداقل ۵ نفر

حداقل ۵ نفر

سهامی عام

به میزان مبلغ اسمی سهام

حداقل ۱۰۰.۰۰۰ تومان

حداقل ۳ نفر

حداقل ۳ نفر

سهامی خاص

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

با مسئولیت محدود

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تضامنی

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

نسبی

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعاونی

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

مختلط سهامی

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

تعداد اعضاء

مختلط غیر سهامی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

 • شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، موسسین، سهامداران و بازرسین .
 •  کلیه ی اعضا و بازرسین باید استعلام سوپیشینه به صورت آنلاین داشته باشند.
 • در سال ۱۴۰۱ داشتن کد ثنا برای تمامی اعضا الزامی است.
 • مفاد قرارداد که شامل آدرس شرکت و سکونت و کد پستی ، سرمایه شرکت ،لیست اعضا و سهامداران ،درصد سهام و سهم الشرکه و سمت ها ،موضوع فعالیت است باید تکمیل شود در ضمن ارائه ی حداقل ۵ مورد اسم ۳ سیلاب خاص نیز ضروریست.
 • ارائه ی فیش واریزی ۳۵ درصد از سرمایه اولیه شرکت در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس و ارائه آن فیش به اداره ثبت
 • اقرارنامه مدیران شرکت مبنی بر عدم ممنوعیت آنها جهت فعالیت تجاری
 • اقرارنامه بازرسان شرکت مبنی بر اعم داشتن رابطه نسبی یا سببی با مدیران شرکت

 

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

 • دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 • دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 • دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء، مدیران و هیات نظارت
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
 • دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 • اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰،۴۱،۴۴
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از
 • پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:

 • دو نسخه اساسنامه ی شرکت
 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 • اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
 • فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ % سرمایه ی شرکت
 • ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • ارائه مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • دو نسخه از شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه شرکت
 • دو برگ تقاضانامه
 • فرم تعیین نام شرکت و فیش واریزی
 • اصل مجوز فعالیت چنانچه ثبت موضوع به مجوز نیاز دارد.
 • اصل وکالتنامه چنانچه ثبت شرکت توسط وکیل دادگستری انجام می شود.
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در ۴ نسخه)

 • مجوز اداره تعاون
 • اساسنامه مورد تصویب شرکت تعاونی
 • دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 • صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 • رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون
 • لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی
 • لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 • قبولی کتبی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 • صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره انتخاب صاحبان
 • امضاء مجاز و اسامی و مشخصات آنها و مدیر عامل
 • تقاضانامه و شرکت نامه که بصورت اوراق چاپی توسط اداره ثبت شرکت قرار می گیرد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

برای ثبت شرکت باید سلسله مراتب را رعایت کنید و طبق مراحل تاسیس شرکت در اداره که به صورت مختصر به آن می پردازیم باید مراحل را طی کنید. ما در این بخش گام به گام مراحل مختلف را آموزش می دهیم. پس با دقت به موارد زیر توجه کنید:

Z

انتخاب نوع شرکتی که نیاز داری

Z

تعیین شرکای شرکت یا همان سهامداران

Z

مشخص کردن سرمایه اولیه شرکت

Z

انتخاب موضوع فعالیت مناسب برای شرکت

Z

مرحله جذاب انتخاب نام شرکت

Z

تعیین چارت سمت و مشخص کردن اختیارات و حق امضاء

Z

آماده کردن مدارک لازم طبق لیست مورد نیاز اداره ثبت

Z

ارسال کردن مدارک به همراه نامه تایید نام اداره

Z

مراجعه به اداره جهت امضاء و تحویل اوراق

Z

پرداخت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت

ثبت درخواست مشاوره

جهت مشاوره سریع‌تر می‌توانید با شماره ۸۸۸۱۱۰۲۳ تماس حاصل فرمایید و یا فرم زیر را تکمیل کنید.

[wpforms id=”4971″]