خدمات علامت تجاری

فعالیت خود را مطمئن و قانونی کنید

انتقال علامت تجاری

انتقال علامت تجاری

تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد. طبق “ماده ۱” قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات که در ۱ تیرماه ۱۳۱۰ تصویب شد، علامت تجاری را به شرح ذیل می توان تعریف کرد:
“علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود”.
علامت تجاری به هر نشان نمایانی اطلاق می‌شود که قادر باشد این امکان را برای غیر فراهم آورد تا کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم تشخیص دهند.
ثبت علامت تجاری یکی از اقداماتی است که می‌بایست قبل از ثبت شرکت صورت بگیرد و علامت تجاری به نشانی گفته می‌شود که می‌تواند کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده به وسیله یک شخص یا یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ ها با اشخاص متمایز نماید.طبق ماده ۳۰ قانون علامت‌ تجاری ، علامت تجاری جمعی و نام تجاری شامل سه تعریف می‌باشد .

در بند الف ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ علامت تجاری این گونه تعریف شده است

الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

علامت-تجاری

مراحل ثبت علامت تجاری

حق الثبت

پرداخت هزینه حق الثبت و صدور آن

پرداخت هزینه

تایید اظهارنامه و پرداخت آگهی تقاضا

ثبت نام

ثبت نام در سامانه مالکیت معنوی

آگهی رسمی

پرداخت هزینه آگهی رسمی و چاپ آن

چاپ آگهی

چاپ آگهی و طی کردن زمان اعتراض

ارسال اظهارنامه

پرداخت هزینه ظهارنامه علامت تجاری و ارسال آن

مراحل علامت تجاری

ثبت نام

ثبت نام در سامانه مالکیت معنوی

"
ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه علامت تجاری

"
پرداخت هزینه

تایید اظهارنامه و پرداخت آگهی تقاضا

"
چاپ آگهی

چاپ آگهی و طی کردن زمان اعتراض

"
حق الثبت

پرداخت هزینه حق الثبت و صدور آن

"
آگهی رسمی

پرداخت هزینه آگهی رسمی و چاپ آن

ثبت کدام علائم تجاری ممنوع است؟

ماده ۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزای یک علامت تجاری قرار داد:

  • پرچم مملکتی ایران و هر پرچمی که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند.
  • علامت، نشان ها ، انگ های دولت ایران . . .
  • پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر.
  • کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن .
  • علامت مؤسسات رسمی مانند هلال احمر و صلیب سرخ و نظایر آن.
  • علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.

تمدید علامت تجاری

یک علامت تجاری به مدت ده سال برای شما اعتبار خواهد داشت و بعد از این مدت باید نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام کنید. البته توجه داشته باشید که برای تمدید اعتبار علامت تجاری هم ۶ ماه فرصت دارید و بعد از آن باید در صورتی که آن را تمدید کرده باشید، باز هم می توانید از آن استفاده کنید.
این در حالی است که اگر در این مدت زمان ۶ ماهه برای تمدید آن اقدامی نکرده باشید، دیگر علامت تجاری یا همان برند به نام شما نیست و شخص یا شرکت های دیگری می توانند از آن برای خود استفاده کنند و این موضوع اصلا برای شما خوشایند نخواهد بود.
از این رو پیشنهاد می دهیم که در همان روزهای ابتدایی که اعتبار علامت تجاری شما به اتمام رسیده است، برای تمدید آن اقدام کنید تا در نهایت با مشکلی رو به رو نشوید.
فرایند تمدید از طریق سایت مالکیت معنوی انجام می شود و تمام هزینه‌های این فرایند در همین سایت قابل پرداخت است.

مراحل تمدید علامت تجاری

پرداخت هزینه

پرداخت هزینه تمدید

#
ورود اطلاعات در سامانه

تکمیل مدارک و ورود اطلاعات درسایت

#
ورود به سایت

ورود به سامانه مالکیت معنوی

مراحل تمدید علامت تجاری

ورود به سایت

ورود به سامانه مالکیت معنوی

"
ورود اطلاعات در سامانه

تکمیل مدارک و ورود اطلاعات درسایت

"
پرداخت هزینه

پرداخت هزینه تمدید

انتقال علامت تجاری

انتقال مالکیت علامت تجاری توسط صاحب آن به شخص دیگر طبق قانون امکانپذیر است و یا می تواند بدون انتقال، اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. لیکن در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن، در ایران به ثبت رسیده باشد. لذا هر گونه نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.
مالک علامت به موجب قانون می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر؟و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد.یا خیر.اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد، غیر انحصاری تلقی می گردد.
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجاره گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند، در غیر این صورت مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۴۰ اعلام می دارد اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالک اولیه علامت،به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلاً از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (۱) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.

مراحل انتقال علامت تجاری

انتقال

تایید سند صلح و انتقال پرونده علامت به کارتابل انتقال گیرنده

نامه

تایید نامه و دریافت نامه تنظیم سند صلح از اداره مالکیت معنوی

استعلام

تنظیم نامه استعلام انتقال در دفترخانه

آگهی رسمی

پرداخت هزینه آگهی انتقال و انتشار آن

ورود اطلاعات در سامانه

تنظیم سند صلح در دفترخانه و ارسال آن در سامانه

ارسال اظهارنامه

ارسال نامه استعلام در سامانه توسط انتقال دهنده

مراحل انتقال علامت تجاری

استعلام

تنظیم نامه استعلام انتقال در دفترخانه

"
ارسال اظهارنامه

ارسال نامه استعلام در سامانه توسط انتقال دهنده

"
نامه

تایید نامه و دریافت نامه تنظیم سند صلح از اداره مالکیت معنوی

"
ورود اطلاعات در سامانه

تنظیم سند صلح در دفترخانه و ارسال آن در سامانه

"
انتقال

تایید سند صلح و انتقال پرونده علامت به کارتابل انتقال گیرنده

"
آگهی رسمی

پرداخت هزینه آگهی انتقال و انتشار آن

ثبت درخواست مشاوره

جهت مشاوره سریع‌تر می‌توانید با شماره ۸۸۸۱۱۰۲۳ تماس حاصل فرمایید و یا فرم زیر را تکمیل کنید.

[wpforms id=”4971″]