خدمات پلمپ دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی ، یکی از الزامات شخصیت های حقوقی جهت ارائه هزینه و اظهار درآمد های خود است و ادارات مالیات در ۳۱ استان کشور، اظهار هزینه شرکت ها طبق ماده شش قانون تجارت را تنها از طریق اطلاعات مندرج در دفاتر پلمب شده، می پذیرند. این دفاتر به صورت دفتر کل و روزنامه بوده که بین ۵۰ تا ۲۰۰ برگ، حجم دارد و هر شرکت بر اساس نیاز سالانه خود، نسبت به خرید دفاتر و پلمب ، اقدام می کند. علت پلمب این است که اطلاعاتی به دفاتر قانونی شرکت ها، اضافه یا کم نشود. فک پلمب ، مصداق رد دفاتر و عدم پذیرش دفاتر قانونی و اظهارات هزینه شرکت ها بوده و موجب مالیات علی الراس خواهد شد.
کلیه شرکت هایی که کارکردی در سال مالی داشته باشند، باید عملکرد مالی خود را در این دفاتر به شرح ماوقع، کامل و شفاف تحریر کرده و با مدارک و مستندات مربوطه، ضمیمه پلمب دفاتر نموده و در اختیار ممیزان مالیاتی قرار دهند. عدم دریافت، تکمیل و ارائه این دفاتر در موعد مقرر (اکثرا ۳۱ تیر هر سال)، موجب جرایم مالیاتی خواهد شد و از طرفی، همه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی مقرر در قانون مالیات، از شرکت هایی که پلمب دفاتر نداشته باشند، سلب خواهد شد.
شما اگر شرکت/موسسه دارید که هیچ فعالیت در یک سال مالی نداشته و اصطلاحا کارکرد صفر می باشد، می بایست در مهلت قانونی، نسبت به دریافت پلمب دفاتر اقدام و این دفاتر به صورت خالی و سفید در اختیار ممیز خود در اداره مالیاتی محدوده دفتر مرکزی شرکت قرار دهید. عدم تسلیم دفاتر پلمب بر اساس فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور، در صورتی که هیچ کارکردی هم نداشته باشید، مستوجب جرایم قانونی خواهد بود.

تمامی شرکت ها، سازمان ها، موسسات، تجاری و… که موظف به پرداخت مالیات هستند بایستی کلیه نقل و انتقال ها و فعالیت های مالی خود را در محل مشخصی ثبت نمایند.
قانون برای این منظور دفاتر پلمپ را در نظر گرفته است. افراد موظف اند دفاتر پلمپ را از سازمان امور مالیاتی تحویل بگیرند و از آن ها استفاده نمایند
دفاتری که گفتیم به عنوان دفاتر قانونی و دفاتر تجاری هم شناخته می شوند. این دفاتر همان طور که گفتیم برای مشخص کردن فعالیت های مالی شما می باشد و تجار و شرکت ها اجبارا باید این دفاتر را پر نمایند. این دفاتر بر اساس کاربرد به صورت ۵۰- ۱۰۰ و ۱۵۰ برگی ارائه می شوند.
تمامی شرکت ها باید کارکردشان را با تکمیل این دفاتر اعلام نمایند. در صورتی که این کار را انجام ندهید، شرکت علی الراس خواهد شد که هزینه های اضافی برایتان به بار می آورد. حتی در صورتی که شرکت شما فعالیتی ندارد باز هم برای مشخص کردن عملکرد مالی تان باید این دفاتر را تکمیل کنید. در این شرایط دفاتر به صورت خالی تحویل داده می شود.
دلیل این که به این دفاتر می گوییم دفاتر پلمپ، این است که تمامی صفحات ان ها در اداره مالیات و ثبت شرکت پلمپ می شود.

پلمپ

فرایند دریافت پلمپ دفاتر قانونی

پست

ارسال رسید و مدارک از طریق پست

ورود اطلاعات در سامانه

تکمیل مدارک و ورود اطلاعات در سایت

پرداخت هزینه

تایید مدارک و پرداخت هزینه از طریق سایت

ورود اطلاعات در سامانه

دریافت رسید پذیرش اینترنتی

  فرایند دریافت پلمپ دفاتر قانونی

  ورود اطلاعات در سامانه

  تکمیل مدارک و ورود اطلاعات در سایت

  "
  ورود اطلاعات در سامانه

  دریافت رسید پذیرش اینترنتی

  "
  پست

  ارسال رسید و مدارک از طریق پست

  "
  پرداخت هزینه

  تایید مدارک و پرداخت هزینه از طریق سایت

  مدارک مورد نیاز برای دریافت پلمپ دفاتر قانونی

  اشخاص حقوقی

  1. کپی روزنامه رسمی تاسیس به همراه تغییرات
  2. رسید پذیرش اینترنتی

  اشخاص حقیقی

  1. کپی کارت ملی
  2. رسید پذیرش اینترنتی

  ثبت درخواست مشاوره

  جهت مشاوره سریع‌تر می‌توانید با شماره ۸۸۸۱۱۰۲۳ تماس حاصل فرمایید و یا فرم زیر را تکمیل کنید.

  [wpforms id=”4971″]