کد کارگاه تامین اجتماعی

خدمات کد کارگاه تامین اجتماعی ۰۲۱-۸۸۸۱۱۰۲۳ مشاوره رایگان کد کارگاهی بیمه در واقع یک کد ۱۰رقمی است که از طرف اداره بیمه به یک کارگاه یا شرکت تعلق می گیرد. مهم نیست فعالیت شما کارگاهی باشد یا در غالب یک شرکت فعالیت اقتصادی و تجاری داشته باشید، در صورتی که تعدادی نیروی...

گواهی ارزش افزوده

خدمات گواهی ارزش افزوده ۰۲۱-۸۸۸۱۱۰۲۳ مشاوره رایگان طبق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین ارزش افزوده نام دارد که نوعی مالیات بر مصرف است که هم اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان انجام می...

اظهارنامه مالیاتی

خدمات اظهارنامه مالیاتی ۰۲۱-۸۸۸۱۱۰۲۳ مشاوره رایگان فرایند تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارسال به مرکز و دریافت کد رهگیری ورود اطلاعات و تکمیل اظهارنامه انتخاب نوع مودی مالیاتی ورود به سامانه و انتخاب نوع شخصیت داشتن کد اقتصادی کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت...

پلمپ دفاتر قانونی

خدمات پلمپ دفاتر قانونی ۰۲۱-۸۸۸۱۱۰۲۳ مشاوره رایگان کاربرد پلمپ دفاتر قانونی کارت بازرگانی کارت عضویت اظهارنامه دفاتر تجارتی پلمب دفاتر قانونی ، یکی از الزامات شخصیت های حقوقی جهت ارائه هزینه و اظهار درآمد های خود است و ادارات مالیات در ۳۱ استان کشور، اظهار هزینه شرکت...

اخذ کد اقتصادی

خدمات کد اقتصادی ۰۲۱-۸۸۸۱۱۰۲۳ مشاوره رایگان  مهمترین موارد برای دریافت کد مالیاتی    پرداخت هرگونه مالیات و اظهار آن  شرکت در مزایدات و مناقصات  دریافت کارت بازرگانی i عقد هر گونه قرارداد  اخذ گرید برای شرکت بعد از ثبت شرکت...